PROTEKTOR 1972-2018

HANS KONGELIGE HØJHED PRINS HENRIK

 

 

FØDT
1934

 

DØD
2018

 

DANSKE FLYVERE
1972-2018

 

MINDEORD

PROTEKTOR HKH PRINS HENRIK

 

VED HKH PRINS HENRIKS DØD

Danske Flyvere har mistet vor Høje Protektor: Prins Henrik sov stille ind på Fredensborg natten til den 14. februar 2018. Med Hans Kongelige Højheds bortgang må foreningen sige farvel til sin højt skattede protektor siden 1972.
Gennem alle årene var vi stolte af at have en person som protektor, der ved siden af de mange andre fremragende egenskaber han havde, delte disse idealer med foreningens medlemmer:
En vid horisont, en lyst og vilje til at se tingene fra oven, og dog med en veludviklet jordforbindelse, samt kærlighed til og forståelse for flyvning.
Vi mærkede hans glæde ved at bære flyvevåbnets uniform når der var anledning til det. Vi vidste at flyvevåbnet havde draget omsorg for at han havde den fornødne baggrund for at bære den gyldne pilotvinge på uniformen.
Vi var vidner til, ved et åbent hus på Skrydstrup, hvor glad han blev da stolte ejere fremviste den bestemte Chipmunk, hvori han som ung havde modtaget skoling og aflagt prøve, nyrestaureret, luftdygtigt og med prinsens navn påmalet.
Vi mindes hans deltagelse ved mange af vore årsfester. F.eks. da han uden for programmet tog ordet og overrakte et signeret portræt til foreningen. Og den årsfest der skulle blive hans sidste, hvor han, da maden var spist, rejste sig og foreslog at vi indtog kaffe og cognac ikke ved bordene i festsalen men stående, i foyeren, sådan at han og vi andre kunne cirkulere. En tradition var skabt. Vi vil altid huske hvordan han på en naturlig måde spredte en hjertelig og uhøjtidelig stemning omkring sig ved disse festlige lejligheder.
Til det sidste håbede vi at prinsen ville beære os med deltagelse i vort jubilæumsprogram 2017 eller dele deraf. Alle nødvendige forberedelser var truffet, men vi måtte bøje os for at helbredsproblemer stillede sig hindrende i vejen. Med vemod og bekymring var vi vidner til den fremadskridende udvikling i prinsens helbred, indtil vi en solbeskinnet morgen vågnede op til den chokerende erkendelse at hans rigt facetterede og meget indholdsrige liv var slut efter 83 år, deraf 46 år som foreningens Høje Protektor.
Æret være hans minde