ÆRESMEDLEM

BENT VILHELM LARSEN

2000

 

FØDT
1930

 

 

DØD
2014

 

 

DANSKE FLYVERE
1951-2014

MOTIVATION

Bent Vilhelm Larsens liv har været Forsvaret, og her ikke mindst flyvning og Flyvevåbnet. B.V. Larsen fremstår som et lysende eksempel på et menneske, som målrettet har slidt og slæbt – og stræbt mod flyvningen – det selv at flyve, at blive pilot. 7. klasse i skolen – derefter fem år i lære som maskinarbejder med henblik på at blive flyvemekaniker. Maskinarbejder i 1949 og autoriseret flyvemekaniker som math i søværnet i 1950 umiddelbart før flyvevåbnets oprettelse som selvstændigt værn.
B.V. Larsen videreuddannede sig i fritiden, således at han som den første flyvemekaniker blev optaget på flyveskolen i 1951, hvorefter han blev til BAV – det er sådan vi kender ham, selv om navnet Vitalius – ikke uden grund – er blevet hørt ved adskillige lejligheder. Uddannelse ved United States Air Force, yderligere teoretisk uddannelse på studenterkursus i fritiden samtidigt med eskadrilletjeneste, hvorefter linieofficersuddannelsen på Flyvevåbnets Officersskole lagde grunden til en forrygende karriere med afvekslende eskadrille- og stabstjeneste.

BAV har haft stort set alle de stillinger, som giver mulighed for indflydelse, og hans utrættelige søgen efter de rigtige løsninger, hans inspirerende lederevner, hans øje for medarbejderne samt hans smittende humør har haft afgørende betydning for Flyvevåbnets udvikling – både operativt og flyvesikkerhedsmæssigt. Det er blevet til tusindvis af flyvetimer hovedsageligt på ensædede jagerfly, hvoraf kan nævnes F-84G THUNDERJET, HAWKER HUNTER, F-100 SUPER SABRE og F-35 DRAKEN.

BAV har været medlem af DANSKE FLYVERE siden 1951, altså i 49 år. Han kom i bestyrelsen i 1984 og samme år udnævnt til Generalsekretær, hvorefter BAV blev valgt til formand for foreningen i 1986. BAV var en drivende kraft bag planlægningen af vores 75-års jubilæum samt udgivelsen af jubilæumsbogen. Selv efter udnævnelse til generalløjtnant og Deputy Commander-in-Chief samt chef for luftstyrkerne i NATO´s Nordregion fortsatte BAV i bestyrelsen lige frem til i dag. Den flyver, som en enstemmig bestyrelse hermed indstiller til udnævnelse til Æresmedlem – maskinlærlingen, der blev generalløjtnant, samt yderligere generalsekretær og formand for Foreningen – har i usædvanlig høj grad medvirket til at udvikle og skabe respekt om dansk flyvning, hvorved han også har været et lysende eksempel og en enestående kilde til inspiration for os andre.

Marts 2000